Yoğun Bakım

Yoğun Bakım

Sevimli dostlarımızın bazı hastalık durumlarında tıpkı insanlarda olduğu gibi hospitalize (yataklı tedavi) edilmeleri gerekebilmektedir.
Kedi ve Köpekler İçin Hospitalizasyon Hizmeti

Sevimli dostlarımızın bazı hastalık durumlarında tıpkı insanlarda olduğu gibi hospitalize (yataklı tedavi) edilmeleri gerekebilmektedir.

Ağır travmalı, koma ve kanamalı hastalar,bulaşıcı ve kronik hastalıklar, uzun süreli tetkikler için hastalarımızı kliniğimizde yatırıp bir süre misafir etmemiz gerekebilir. Bu durumda kullanmak üzere yoğun bakım ve karantina ünitemizde gerekli donanım sağlanmış her yaş ve büyüklükte hastamızı kabul edebilmekteyiz.

Yoğun bakım ünitemizdeki tüm hastalarımız, hospitalizasyon sebepleri göz önüne alınmaksızın her gün en az 2 kere rutin olarak muayene edilerek beden ısıları, nabız ve solunum sayıları, iştah, ürinasyon, defekasyon durumları sorumlu veteriner hekimler tarafından hasta formlarına kaydedilir.

Yoğun bakımdaki dostlarımızın ziyaret saatleri haftanın 7 günü boyunca 15:00 –18:00 saatleri arasındadır.
Yoğun Bakım
Yoğun Bakım